Sigurd Allern

Sigurd Allern, dr.polit., er professor emeritus i journalistikk ved Universitetet i Oslo og har vært gjesteprofessor ved Stockholms universitet, Høgskolen i Volda og Science Po i Toulouse. Han var i perioden 1979–1995 ansvarlig redaktør i Klassekampen og arbeidet i 1995–2003 som medieforsker ved Institutt for Journalistikk. I 2016 fikk han Medieforskerlagets hederspris.

Han har forfattet en rekke bøker og artikler, og er redaktør av Kampen om Campus Nesna som ble utgitt av Orkana i 2020, og medforfatter av Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier, Orkana Akademisk 2019, og Journalistikk, profesjon og endring, Orkana Akademisk 2019. Hans bok Källkritik! Journalistik i lögnens tid, skrevet sammen med Ester Pollack, ble i 2019 tildelt Studentlitteraturs Hederspris.

0
Tone Kristin AkerLars J. Halvorsen