Vidar Eng

Vidar Eng (f. 1950) er født i Oslo og bosatt i Tromsø. Han har bidratt i boka Å Canada – en reise i litteratur, kultur og natur, Orkana, 2017 av Gerd Bjørhovde, som han er gift med.

Etter å ha skrevet hovedoppgave i meteorologi med tittel “Vind- og temperaturforholdene i Indre Troms om vinteren” i 1990, arbeidet han som statsmeteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge fra 1990 til 2012. I 2014 sto Eng bak heftet “Uvær og værvarslingshistorie i Nord-Norge”. På et helt annet fagområde ble han i 2006 master i historie med oppgaven “Holdninger i Troms til regjeringens krigspolitikk 9. april til 9. juni 1940”. I 2013 kom hans biografi Terje Wold – en terrier fra nord om tidligere justisminister og høyesterettsjustitiarius Wold.

Foto:

0