Linda Haukland

Linda Haukland (f. 1971) er stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Nordland, Bodø. Hun har mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, master i historie, og pedagogikk fra Universitetet i Nordland. De siste årene har hun forelest i historie ved Universitetet i Nordland.

Utgivelser: Hverdag i ruinene 1940–1945 som omhandler Bodø og omegn under andre verdenskrig, Orkana Akademisk 2012, og Nye Høyder Framveksten av Universitetet i Nordland, Orkana Akademisk 2015.
Foto: Anders Haukland

 

 

0