Linda Haukland

Linda Helén Haukland (f. 1971) er fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune (KrF). Hun har mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og mastergrad i historie. I 2018 disputerte hun i sosiologi ved Nord universitet med avhandlingen “Universitetet i Nordland: spenninger og samspill i en høgskolesektor”. Før hun tiltrådte som fylkesråd var hun førstelektor i samfunnsfag ved Nord universitet.

Utgivelser: Hverdag i ruinene 1940–1945 som omhandler Bodø og omegn under andre verdenskrig, Orkana Akademisk 2012; Nye Høyder. Framveksten av Universitetet i Nordland, Orkana Akademisk 2015; Lærerutdanninga på Nesna 1918–2018, Fagbokforlaget 2018; Høyere utdanning i tre dimensjoner. En ny teoretisk forståelsesramme innen den høyere utdannings sosiologi, Orkana Akademisk 2020, publiseres som Open Access. Haukland har dessuten skrevet en rekke artikler om Hans Nielsen Hauge og den haugianske bevegelsen og er en mye brukt foredragsholder.

Foto: Anders Haukland

0