Einar A. Niemi

Einar A. Niemi (f.1943), har tilhørighet i Vadsø-området og er historiker professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet. Han er en fremragende foredragsholder og skriftlig formidler av sine forskningsfelt, deriblant migrasjons-, minoritets- og etnopolitisk historie med hovedvekt på Nordkalotten. I 2009 fikk han UiTs formidlingspris og Sverre Steens formidlingspris i 2017. Han er også æresdoktor ved Umeå universitet. Niemi har en omfattende publiseringsliste. Et skjønnsomt utvalg av hans artikler utkom i festskriftet Veiviser i det mangfoldige nord (2014, red. Fredrik Fagertun, Orkana). Han er medredaktør for og medforfatter i Nord-Norge og 1814 – med eller utenfor? (2015, Orkana Akademisk), og hovedredaktør for en historiefaglig trilogi som ble utgitt til de nordiske historikerdagene i Tromsø 2011 (Orkana Akademisk).

Foto: Harald Dag Jølle

 

 

0