Marit Myrvoll

Marit Myrvoll (f. 1953) er sosialantropolog (PhD) og hun jobber som forsker ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS). Hennes nøkkelkompetanse omfatter samiske forhold, kultur og identitet, kulturarv, religiøs tro og praksis, prosjektledelse og forvaltning. For tiden er hun forsker og prosjektleder av SANKS-prosjektet Vold og overgrep i samiske samfunn (2020-2022). Hun er medlem av Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon.

Myrvoll var redaktør for og medforfatter av boken Från kust til kyst. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område (2015, Orkana Akademisk).

Foto: privat

0