Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er dr. philos. og professor i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging ved UiT Norges arktiske universitetet i Tromsø. Røvik har vært redaktør for trilogien Hvor går Nord-Norge sammen med Jens-Ivar Nergård og Svein Jentoft. Bind 1 Hvor går Nord-Norge – Tidsbilder fra en landsdel i forandring, Bind 2 Hvor går Nord-Norge  – Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel og bind 3 Hvor går Nord-Norge Politiske tidslinjer, Orkana akademisk henhv 2011, 2012 og 2013.

I sin forskning er Røvik særlig opptatt av hvordan reformideer (eller «organisasjonsoppskrifter») oppstår og spredes samt hva som skjer når ideene blir forsøkt tatt i bruk i ulike typer organisasjoner. Han har publisert flere bøker og artikler om emnet. Røvik er også opptatt av betingelser for regional utvikling og har også gitt ut flere arbeider om dette temaet.

0