Gunhild J. Ecklund

Gunhild J. Ecklund er utdannet dr.oecon. og økonomisk historiker. I perioden 1999–2012 var hun ansatt som forsker ved Senter for næringslivshistorie på Handelshøyskolen BI, der hun arbeidet spesielt med økonomisk politikk, sentralbankpolitikk og bank- og finansmarkeder i historisk perspektiv.

Siden 2013 har Gunhild Ecklundjobbet som selvstendig forfatter, formidler og fagrådgiver. Som fagrådgiver har hun blant annet vært med å utvikle Norges Banks nye kunnskapssenter Horisont, og hun har laget et undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever, Økonomiglede, for interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Econa.

I 2015 ga hun ut boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger på Orkana. I ettertid har hun turnert med boka for Den kulturelle skolesekken. Boka ble nominert til Kulturdepartmentets fagbokpris for beste barne- og ungdomsbok i 2015. Gunhild Ecklundholder også foredrag om økonomi for barn, ungdom og voksne, og er generelt opptatt av å formidle fagstoff til et bredt publikum. Gunhild står også bak nettstedet www.hvaerokonomi.no

0