Lars J. Halvorsen

Lars Julius Halvorsen er sosiolog med utdannelse fra Universitetet i Bergen. Siden 2015 har Halvorsen vært ansatt ved Høgskulen i Volda, der han blant annet underviser i kommunikasjon og ledelse, medieøkonomien og strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse.

De siste Årene har Halvorsen Halvorsen jobbet mye med analyser av den statlige politikken overfor kulturtidsskrifter, litteratur og aviser, forholdet mellom nisjemedier og breddemedier i nyhetsfeltet og hvordan digitalisering og markedsendringer påvirker ulike typer redaksjonelle virksomheter.

Halvorsen er sammen med Paul Bjerke redaktør av boken Pressestøtten, som utkom på Orkana Akademisk 2023, og medforfatter av boken Fagpressen 125 år, Orkana Akademisk 2023.

0
Sigurd AllernSigne Torp