Synnøve Veinan Hellerud

Synnøve Veinan Hellerud, f. 1969, er historiker, lærer og forfatter. Hun har gitt ut to sakprosabøker for barn: Da krigen kom hjem til oss  – krig i Norge 1940–1945, Orkana 2018 og Håkon den gode–mellom Orkana 2013 to kulturer i vikingtida, Orkana2013.

Synnøve Veinan Hellerud underviser ved Holtet videregående skole i Oslo. Hun har også skrevet Siste nytt fra vestfronten (Spartacus 2014) i tillegg til artikler om historiske tema.

Foto: Ronald Holmstrøm

0