Johanna Johansen Ijäs

Johanna Johansen Ijäs, førsteamanuensis ved Samisk høgskole, Institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap. Hennes forskningsinteresser er knyttet til språklæring hos samiske barn og språkstrukturer i samisk generelt. I 2019 var hun medredaktør og medforfatter i tobindsverket Erindringer – samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og  moral,  og samisk utgave Muitalusat.

Johanna Johansen Ijäs lea vuosttašamanueansa Sámi allaskuvllas, Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiid goađis. Son lea gielladutki, ja su dutkansuorggit leat mánáid giellaoččodeapmi ja sámegiela ráhkadus.

Foto: Aslak Mikal Mienna, Sámi allaskuvla.

0