Stian Bones

Stian Bones (f. 1972) er professor i historie ved UiT – Norges arktiske universitet. Han disputerte i 2007 på en avhandling om Nord-Norge under den kalde krigen. Bones arbeider med norsk og internasjonal historie fra mellomkrigstiden til i dag, med et særlig fokus på nordområdene og Arktis. Dette inkluderer perioder og tema som andre verdenskrig, den kalde krigen og den nye verdensorden etter 1989.

Stian Bones var redaktør sammen med Kari Aga Myklebost og medforfatter i boka Caution and compliance  Norwegian – Russian diplomatic relations 1814–2014, Orkana Akademisk 2012 og har bidratt med en artikkel i boka Krig og frigjøring i nord (Fredrik Fagertun red.) Orkana Akademisk 2015.

I 2019 var Kari Aga Myklebost og Stian Bones redaktører og medforfattere i festskriftet til professor Jens Petter Nielsen In the North, the East and West meet. Orkana Akademisk

0