Bjørn Hebba Helberg

Bjørn Hebba Helberg (f. 1946) har magistergrad i arkeologi fra UiT – Norges arktiske universitet. Han har arbeida med arkeologi fra 1984, blant annet med fiskeriteknologi i nordnorsk middelalder, og på Svalbard. De siste 20 åra har dokumentasjon, skjøtsel og forvaltning av bergkunst vært hans arbeidsområde ved Tromsø Museum–Universitetsmuseet.

I 2016 kom Bergkunst nord for Polarsirkelen ut på Orkana Akademisk i samarbeid med Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Boka omhandler helleristninger, hellemalerier og hulemalerier som finnes i Nord-Norge nord for Polarsirkelen og er den første komplette og gjennomillustrerte presentasjonen av bergkunst i dette området. Sentrale tema i bokas første del er bergkunstens rolle som kildemateriale for forskning, forvaltning og formidling.Den andre delen omhandler alle kjente bergkunstlokaliteter som er registrert i dette området, og her gir forfatteren detaljerte beskrivelser av alle lokalitetene. Boka er ikke bare ei fagbok, men er også en veiviser for dem som vil vite noe mer om hvordan mennesker i fjern fortid uttrykte seg.

Foto: 

0