Ketil Zachariassen

Ketil Zachariassen (f. 1969), fra Tromsø, er historiker (PhD) og forfatter av Oppdrag Nord-Norge. SpareBank 1 Nord-Norges historie bind 2 1989–2014, Orkana Akademisk 2014.

Zachariassen har tidligere arbeidet med økonomisk modernisering i etterkrigstida, oppkomsten av Nord-Norge som region og etnopolitisk mobilisering før 1940. I 2012 ga han ut boka Samiske nasjonale strategar. Samepolitikk og nasjonsbygging 1900–1940 (ČálliidLágádus) som bygde på hans doktoravhandling. Han var også en av bidragsyterne til Havet, fisken og oljen 1970–2014, som er bind 4 av Norges fiskeri- og kysthistorie (Fagbokforlaget 2014) der han skriv om kommunikasjons- og transportrevolusjonen og endringene i sysselsetting og bosetting langs kysten etter 1970. Zachariassen er tilsatt ved UIT Norges arktiske universitet.

0