Paul Bjerke

Paul Bjerke er professor emeritus ved Høgskulen i Volda, avdeling for mediefag. Bjerke er mag.art. i sosiologi og ph.d. i medievitenskap. Han har vært journalist og redaktør i Klassekampen og har utgitt en rekke bøker og fagartikler.

De siste årene har han skrevet om kulturtidsskriftene, litteraturstøtten og fagforeningers historie samt redigert bøkene Journalistikk, profesjon og endring (Orkana Akademisk 2019) sammen med Birgit Røe Mathisen og Birgitte Kjos Fonn og Fagpressen 125 år (Orkana Akademisk 2023) sammen med Tone Kristin Aker, og forfattet Pressestøtten (Orkana Akademisk 2023) sammen med Lars J. Halvorsen.

Foto: privat

0
Marjun Syderbø Kjelnæs_Foto Sunva Eysturoy LassenTone Kristin Aker