Bente Imerslund

Bente Imerslund er bosatt i Hokksund, og har 47 år bak seg i Nord-Norge. Hun har skrevet to bøker om kvenske navn i Nordreisa, den ene om stedsnavn, den andre om personnavn, videre Ymmärrän! (Jeg forstår!), et fem delers læreverk i finsk for nordmenn. I 2004 startet hun nettstedet finsk.no, som hun har drevet siden.

NRK sendte i 2018 serien Kvenske historier, ni kortilmer med kvensk innhold. Filmen Fra Hedmark til Karelen forteller om Imerslunds kontakt med finskbeslektede folk i Nordvest-Russland.

https://www.nrk.no/kvensk/_fra-hedmark-til-karelen_-pa-nrk1-mandag-1.14074057

Bente Imerslund har siden 1980-tallet publisert mange artikler om de seks folkegruppene kvener og skogfinner i Norge, skogfinner og tornedalinger i Sverige, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner i Nordvest-Russland. Det er disse folkegruppene leseren møter i boka

KVENER, SKOGFINNER, TORNEDALINGER,
KARELERE, VEPSERE OG INGERMANLANDSFINNER
ONHAN MEIT. VIEL! JO VISST FINNES VI!

 Orkana 2021.

 

Foto: privat

0
Eli Johanne Ellingsve_Foto Einar SveianOddrun Sæter