Reidun Laura Andreassen

Reidun Laura Andreassen er tidligere fylkeskonservator i Finnmark. Hun har gjennom sin karriere vært involvert i store prosjekt i Nord-Norge og i Finnmark, med særlig tema museumsutvikling og tilrettelegging av kulturminner gjennom Fotefar mot Nord. I de seneste  år har hun vært engasjert i utviklingsprosjekter i Finnmark, som Steilneset minnested hvor hun var en pådriver for å få prosjektet realisert. Hun har også initiert et stort prosjekt knyttet til samarbeid mellom museer i Nord-Norge og  Nordvest-Russland.

På Orkana har hun sammen med Liv Helene Willumsen redigert boken Steilneset Memorial. Art, Architecture, History som kom  i 2014. Norsk utgave; Steilneset minnested. Kunst, arkitektur, historie, 2017.

Foto: privat

0