Jens Petter Nielsen

Jens Petter Nielsen, professor i historie ved UIT Norges arktiske universitet, spesialist på russisk historie og norsk-russiske relasjoner. Nielsen var redaktør sammen med Randi Rønning Balsvik og bidragsyter i Forpost mot øst. Fra Vardø og Finnmarks historie 1307–2007, og redaktør sammen med  Alexey Komarov for Maksim I. Starostins Krigsdagbok fra Murmansk 1941–1945 Orkana akademisk 2017.

Nielsen har vært aktiv med å utvikle samarbeidet mellom norske og russiske historikere. Han har utgitt bl.a. følgende bøker: Altas historie b.1-2 (1990–95), Den menneskelige dimensjon i nordområdene (1994), Frykt og forventning. Russland og Norge i det 20.århundre (1996. Russisk utgave 1997),  Russia and Norway. Physical and symbolic borders (2005), Døden løser alt. Nye perspektiver på Stalins terror (2012), Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814–2014 (2014. Russisk utgave 2017).

I 2019 fikk Jens Petter Nielsen et festkskrift til sin ære i anledning sin 70-årsdag, redigert av Kari Aga Myklebust og Stian Bones: In the North, the East and West meet, Orkana Akademisk.

Foto: Ketil Zachariassen

0