Bjørn Petter Finstad

Bjørn-Petter Finstad er historiker og arbeider som førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet. Finstads faglige interesseområde er fiskerinæringens historie i nyere tid, med vekt på økonomiske, politiske og organisatoriske forhold. I 2005 disputerte han på en avhandling om den statseide fiskeindustrien i Finnmark og Nord-Troms i etterkrigstiden (Finotro). Han har også vært bidragsyter til verket Norges fiskeri- og kysthistorie (Fagbokforlaget 2014).

Finstad skrev innledningskapitlet i Reidun Mellems bok Så jaga dem oss fra heiman våres, Orkana 1998. I 2018 var Finstad redaktør og forfatter sammen med Nils Alm av boka Vekst, fall og nye muligheter : rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975–2015, Orkana Akademisk.

Foto: Rudi Caeyers

0