Steinar Pedersen

Steinar Pedersen er født i 1947 i Deanodat/Vestertana. Bor i Buolbmát/Polmak, Deanu gielda/Tana kommune. Som historiker har Pedersen har vært viktig bidragsyter til Samerettsutvalget. Han har vært representant i Sametinget, og ved to anledninger, vært hhv. politisk rådgiver og statssekretær i en arbeiderpartiregjering. Pedersen mottok sin Dr. philos i historie, ved Universitetet i Tromsø i 2006. Han har skrevet en stort antall tekster om grenseoverskridende samiske rettigheter, Tanavassdragets rettshistorie, bruk av sjø- og fastlandsressurser i Finnmark, og den norske nasjonalismens innflytelse på samiske kulturelle og materielle rettigheter på 1800-tallet, og har vært rektor og førsteamanuensis ved Samisk høgskole, Guovdageaidnu.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

0