Audun Øfsti

Audun Øfsti, professor emeritus ved filosofisk institutt, NTNU, Trondheim. Studier i fysikk og matematikk (hovedfag 1964) ved Universitetet i Oslo, magister i filosofi samme sted i 1966. Universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen fra 1968, Alexander von Humboldt-stipendiat i Saarbrücken 1971/72. Universitetslektor ved filosofiseksjonen, Universitetet i Tromsø fra 1973 og ved Universitetet i Trondheim fra 1978. Hovedområder: Språkfilosofi (Wittgenstein og transcendentalpragmatikk), vitenskapsfilosofi, etikk/politisk filosofi.

Han har blant annet skrevet bøkene Språk og fornuft (1975) og Abwandlungen. Essays zur Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie (1994).

Bøker av Audun Øfsti: Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne der han er medforfatter og medredaktør sammen med Ingeborg Breines og Viggo Rossvær. Orkana Akademisk 2012.

0