Sven G. Holtsmark

Sven G. Holtsmark er professor i historie og tidligere direktør ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole. Blant hans siste utgivelser er Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917–2014 (2015, redaktør og medforfatter) og Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922–1930 (2015, medredaktør og medforfatter).

Han er medforfatter av boken Red star in the North. Communism in the Northern Countries og hovedredaktør for boken Sovjetunionens kommunistiske parti og Norge 1952–1967. En dokumentasjon, utgitt av Orkana Akademisk i henholdsvis 2016 og 2020.

Foto: Privat

0