Rita Jentoft

Rita Jentoft (f. 1959) er ergoterapeut og ansatt som førstelektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. FoU-interesser er knyttet til læring og kunnskapsutvikling i ulike forståelsesrammer og kontekster: 1) Demens, teknologi og læring. 2) IKT og fleksibel læring. 3) Tverrprofesjonell samarbeidslæring / undervisning. 4) Kreative læringsformer i undervisning.
rita.jentoft@uit.no

Rita Jentoft bidrar med to kapitler i boka Ergoterapi – mangfold og muligheter Orkana Akademisk 2015 der hun også er medredaktør sammen med Cathrine Arntzen og Astrid Gramstad.

Foto: Bjørn-Kåre Iversen, UiT Norges arktiske universitet

0