EIVIND TJØNNELAND

Eivind Tjønneland (f. 1956) er født og oppvokst i Oslo, dr.philos. fra Universitetet i Bergen og mag.art. i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo. Tjønneland har publisert en rekke bøker og artikler, og er professor emeritus ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

Eivind Tjønneland står bak to bøker på Orkana Akademisk – nyutgivelsene av Trætte Mænd av Arne Garborg og Edvard Munchs verk av Stanislav Pzrybyzewski (red.), som han har oversatt. Begge bøker har omfattende etterord forfattet av Tjønneland.

Foto: privat

0
Harrieth AiraKåre Inge Skarsvåg