Astrid Gramstad

Astrid Gramstad (f. 1977) er ergoterapeut og har en ph.d. i helsevitenskap. Hun er ansatt som forsker/førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Forskningsinteresser er blant annet velferdsteknologi, kommuneergoterapipraksis og formidling og bruk av tekniske hjelpemidler til eldre. astrid.gramstad@uit.no

Astrid Gramstad bidrar med et kapittel i boka Ergoterapi – mangfold og muligheter Orkana Akademisk 2015 der hun også er medredaktør sammen med Rita Jentoft og Cathrine Arntzen.

Foto: Bjørn-Kåre Iversen, UiT Norges arktiske universitet

0