Kari Saanum

Kari Saanum (f. 1959) er forfatter og utdannet cand.mag. fra UiO med fagene idéhistorie, tysk, teatervitenskap og latin. Hun debuterte med novellesamlingen Kraftverk (Cappelen 1992), og har siden da utgitt flere bøker og fått oppført dramatikk for barn, ungdom og voksne. Hun har vært redaktør, skribent og scenekunstkriker. Sammen med Liv Aakvik initierte og drev hun scenetekstlaboratoriet Generator 2005–2012.

Saanums forrige utgivelse var Sorgsanger. Dikt. Forlaget Oktober, 2021. Diktsamlingen ble nominert til Ungdommens Kritikerpris.

Barna i fabrikkbyen, Orkana 2024, sammen med Signe Torp, er Kari Saanums første sakprosautgivelse.

Foto: Katja Saanum

0
Signe Torpper Posti