Rita Sørly

Rita Sørly (tidl. Klausen) er familie- og nettverksterapeut, PhD og forsker ved Norut, Tromsø. Hennes forskningsinteresser er narrativ teori og metode, fortellinger, psykisk helsearbeid og brukermedvirkning. I 2017 kom boka Fortellinger og forskning. Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv, Orkana Akademisk, medSørly og Bodil H. Blix som redaktører.

Sørly ga i 2018 ut barneboka Namako og tentaklene/ Namako ja bivdojuolggit på Gollegiella Forlag. Boka er ei to-språklig barnebok på norsk og nordsamisk, oversatt av Rauni Magga Lukkari. Dette er også et språkutviklingsprosjekt som har gitt det nordsamiske språket ti nye ord knyttet til det marine miljøet.

Rita Sørly er også aktiv i litteraturmiljøet i Tromsø, i gateavisa Virkelig, i Ordkalotten litteraturfestival og Nordnorsk forfatterlag.

Foto: privat

0
Vebjørn Storeide