Cathrine Baglo

Cathrine Baglo (f. 1969) er forsker ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Sentralt i hennes forskning står samene og andre urfolk som aktører i attenhundretallets og det tidlige nittenhundretallets representasjonspraksiser.Cathrine Baglos bok Samer på ville veger? Levende utstillinger i Europa og Amerika kom ut på Orkana Akademisk 2017.

Utgangspunktet for forskningen hennes er teorier som søker aktører og handlekraft der man tidligere bare har sett passive ofre, og arbeider som knytter disse temaene til materialitet, medialisering og populærkultur.

Hun har publisert flere artikler innafor feltet og holder for tiden på med å redigere en bok om den i dag ukjente samleren Johan Adrian Jacobsen og hva hans virksomhet betød for urfolksgruppene han fikk kontakt med.

Foto: Mari Karlstad

 

0