Sigri Skjegstad Lockert

Sigri Skjegstad Lockert (f.1983) debuterte med boka Havsvelget i nord – Moskstraumen gjennom årtusener som kom ut i 2011. Denne boken var en videreutvikling av hennes masteroppgave fra Universitetet i Tromsø –De Charybdi Septentrionali – Kontinuitet og endring i forestillinger om Moskstraumen fra 1539 til omkring 1900.

Forfatteren har foruten mastergraden i historie også en bachelor i Språk og litteratur og Praktisk pedagogisk utdanning. Lockert er født og oppvokst i Harstad.

Foto: Erlend Welde

0