Nils Harald Alm

Nils Harald Alm (f. 1950 i Narvik) bosatt på Skjervøy siden 1975. Alm er redaktør for Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms 1975–2015 Orkana Akademisk 2018, sammen med Bjørn-Petter Finstad,og medforfatter i boka. Han har skrevet boka Entusiasme, framtidstro og vekst (Nord-Troms Museum 2009), som utgjør den første delen i bokverket om rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms.

Alm har arbeidet som lærer, rådgiver, avdelingsleder og assisterende rektor ved Skjervøy videregående skole og Nord-Troms videregående skole. Han har deltatt i flere prosjekter for rekruttering til fiskerinæringa, og har i den sammenheng samarbeidet nært med fagmiljøet ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Lisa Roman

 

0