Ingunn Elstad

Ingunn Elstad er fødd i 1953 og bur i Tromsø. Ho har bakgrunn som sjukepleiar og filosof, og har skrive historisk og filosofisk om sjukepleie, sjukdom og samfunn, særleg i Nord-Noreg. Sykdom. Nord-Norge før 1940 som var skriven saman med Torunn Hamran, kom ut i 2006 og  Sjukepleietenking kom i 2014.

Ingunn Elstad er professor emerita ved Universitetet i Tromsø – UiT Noregs arktiske universitet.

Tvangsevakueringa kommer ut på Orkana Akademisk i 2020.

Foto: Jan Erik Stensgård

 

 

0
Timo K. MukkaBjarne Langseth