Geir Johnsen

Geir Johnsen, Bodø, skrev boka Laksefeber – Nordnorsk fiskeoppdrett gjennom 35 årsammen med Mona Lindal, Orkana 2006.

Dette er boka om pionerene i norsk lakseoppdrett og om næringens vekst, fall og ny vekst.

 

 

0