Gry Paulgaard

Gry Paulgaard professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet. Forskningsinteresser: Endringsprosesser i nordområdene, sentrum- og periferirelasjoner og -representasjoner, ungdom, utdanning og arbeid, identitet og stedstilknytning, migrasjon og integrasjon spesielt med vekt på flyktninger som bosettes i Nord-Norge. Hun har publisert bøker og artikler om disse temaer. Blant annet antologien Rural Futures? Finding one’s place within changing labour markets (Orkana Akademisk 2012), redigert sammen med professor Unn-Doris Karlsen Bæck. Hun har også bidratt i andre Orkana Akademisk-utgivelser så vel som bidrag i andre vitenskapelige publiseringskanaler nasjonalt og internasjonalt.

Paulgaard er medlem av redaksjonsutvalget for Orkana Akademisk og er blant annet også i redaksjonen for Tidsskrift for Ungdomsforskning.

Foto: Frode Lien /UiT Norges arktiske universitet

 

 

0