Geir Berge

Geir Berges skribentvirksomhet har gjennom bøker og en lang rekke artikler i dags- og fagpresse dreiet seg om kystkultur, historie og sosiologi. Berge har gitt ut Tørrfisk.Thi handlet du red´lig, og tørket din fisk,Orkana 1996 og Lofoten – en kulturhistorisk reisebok, Orkana 2002, i engelsk oversettelse Lofoten – a travel guide i 2003, oversatt av Robert Ferguson. Andre titler er Uryddige individualister i flokk, Forbundet KYSTEN gjennom 25 år på Forbundet Kysten forlag og læreboken SOS, Sosiologi Og Sosialantropologi på Fagbokforlaget.

Forfatteren er utdannet lektor med historie hovedfag, spansk og sosiologi fra Universitetet i Bergen og UniversidadComplutanse i Madrid. Foruten skribentvirksomheten har han undervist på universitets- og høgskolenivå og i videregående skole.

Foto: privat

0