Fredrik Fagertun

Fredrik Fagertun er født i 1952 og er bosatt i Tromsø. Han er historiker og har de siste åtte årene vært leder for Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet. Hans hovedområde i historiefaget er 1900-tallets norske og internasjonale historie. Fra 2018 er han i stilling som forsker og i lederskapet for forskningsprosjektet «Andre verdenskrig i nord» som skal resultere i et større bokverk om den nordlige krigshistorien.

Fredrik Fagertun har vært redaktør for Veiviser i det mangfoldige nord, festskrift til Einar Niemi, 2014, Krig og frigjøring i nord, Orkana Akademisk 2015, og skrevet innledningskapittel og vært redaktør for Min krigsdagbok av Nenne Rachløw Isachsen, 2016.

0