Knut Ljøgodt

Knut Ljøgodt kunsthistoriker. På Orkana har han utgitt Måneskinnsmaleren / Moonlight Romantic: Knud Baade (1808–1879), 2012, han var medforfatter i og redaktør av David Hockney: Landskaper fra nord / Landscapes from the North, 2012 samt medredaktør av og medforfatter i Fra Dahl til Munch: Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling / From Dahl to Munch: Nordic Painting from the Canica Art Collection, 2015.

Knut Ljøgodt studerte ved Universitetet i Oslo, Courtauld Institute of Art i London samt Det norske Institutt i Roma. Han disputerte ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (Dr.philos.). Ljøgodt har blant annet vært direktør for Nordnorsk Kunstmuseum in klusive Kunsthall Svalbard samt kurator ved Nasjonalgalleriet. Han leder idag Nordic Institute of Art.

Ljøgodt er forfatter og medforfatter av en rekke publikasjoner om norsk og internasjonal kunst, især fra 1800-tallet, modernismen og samtiden, blant annet Historien fremstilt i bilder (2011), Paintings by Peder Balke (2014) samt Treasures – Skatter (2016).

Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

 

 

 

 

 

0