Ann Kristin Klausen

Ann Kristin Klausen (f. 1967) er cand.philol. i historie, hovedoppgave «Den rødebyen». Teknologivalg, forurensning og opposisjon (Universitetet i Trondheim1994). Er konservator NMF og avdelingsleder ved Helgeland Museum og jobber med forskning, bevaring og formidling innen kultur- og lokalhistorie. I tillegg er hun affiliert forsker ved Høgskolen i Nesna.

Hun har skrevet en rekke artikler og bøker. På Orkana Akademisk har hun gitt ut I ærfuglens rike i 2014 og bidratt med en artikkel i boka Nord-Norge og 1814, Einar Niemi og Tor-Helge Allern (red.) Orkana Akademisk 2016.

Foto: Embla Hilmersen

0
Ane Nordvik Hasselberg