Per Ilsaas

Per Ilsaas (1916 – 2006) forfatter av Også vi da det ble krevet … Hyldmo-bataljonen i alliert kamp på Narvik-fronten 1940, Orkana 2002 sammen med Olav Ravn og Nils Ryeng. Nytt opplag 2019.

Etter gymnaset i Narvik tok Ilsaas Forsvarets Stabsskole for Hæren i Harstad 1936–39. Vinteren 1939–40 var Ilsaas med i den såkalte nøytralitetsvakten i Nord-Norge, og hans kompani var ferdig med tjenesten og klar for dimitering da Wehrmacht angrep Norge 9. april 1940. Som stabskoleutdannet fenrik ble Per Ilsaas informasjonsoffiser for Hyldmo-bataljonen – og fulgte bl a general Fleisher tett – da de allierte styrkene startet offensiven for å gjeninnta Narvik etter fiendens okkupasjon.

Hans store hobby var å fotografere, og mange av hans bilder fra kampene ved Narvik våren 1940 har blitt brukt i norske og internasjonale bøker om den andre verdenskrig. Også vi da det ble krevet …. er illustrert av Ilsaas’ fotos. En liten samling fotos av Per Ilsaas er montert på Narviksentret, et senter for formidling av kunnskap om menneskerettigheter, fredsmegling og krigshistorie.

 

 

0