Åsa Elstad

Åsa Elstad (f. 1956)  er forfattar av boka Moteløver og heimfødingar. Tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord, utgitt på Orkana 1996. Ho er dr. art i historie og har arbeidd som lærar i dei fleste skoleslag, vore faglitterær forfattar og konservator ved  Museum Nord. Ho har særleg interesse for kysthistorie, kjønnshistorie og materiell kultur og har blant anna deltatt iprosjekta Norsk polarhistorie, Nordlands historie og Norges fiskeri- og kysthistorie.

Foto: Trond Gansm

0
Vebjørn Storeide