Anne Sagberg

Anne Sagberg, født 1948, bosatt på Kråkerøy i Fredrikstad. Hun er utdannet adjunkt og agronom, og har arbeidet som lærer, for det vesentligste har hun undervist i naturfag. Interessen for botanikk har også omfattet planters kulturhistorie, og førte til videre studier i tekstilkulturhistorie. Hun har skrevet boka Vaid. En historie om blått, som kom på Orkana forlag i 2015.  Boka omhandler fargeplanten Isatistinctoria, dens historie i Europa gjennom hundrevis av år samt dyrking og bruk av planten. Forfatteren har holdt en rekke foredrag om boka og emnet.

Som frivillig arbeider i renessansehagen på øya Isegran kom ideen om en bok om hagen og dens omgivelser. I 2017 kom boka Isegran – en perle i Fredrikstad.

Foto: privat
0