Eli Fiske

Eli Fiske, født 1944, bosatt på Lillehammer. Hun har skrevet boka Flyktning i Norge. To kvinner forteller sammen med Ragnhild Rossvær, Orkana 2006. Denne lettlestboka er nå tilgjengelig som e-bok, og er skrevet for voksne som må lære norsk.

Eli Fiske har vært lærebokforfatter på linjen Service og Samferdsel på videregående skole. Hun har også skrevet lærebøker til studieretningene Reiseliv, Hotell og Næringsmiddelfag og Salg og Service. Hun har også utgitt romanen Tilslørte Bondepiker.

Eli Fiske har utviklet og holdt bedriftsinterne kurs innen servicefaget og har undervist på kurs innen arbeidskvalifisering for innvandrere.

Foto: privat

 

0