Mari Hvattum

Mari Hvattum er professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun er utdannet ved NTH og University of Cambridge, og arbeider hovedsakelig med 1800-tallets arkitekturteori. Hvattums publikasjoner omfatter bl.a. Gottfried Semper and the Problem of Historicism (Cambridge University Press 2004), Heinrich Ernst Schirmer. Kosmopolittenes arkitekt (Pax 2014) og Hva er arkitektur (Universitetsforlaget 2015).

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

Foto: Isodor Studio

0