Eivind Bråstad Jensen

Eivind Bråstad Jensen er dosent emeritus i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han ga ut boka Fra krisetiltak til suksesshistorier. Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978–2008. Orkana, 2008.

Hans faglige arbeider har i stor grad omhandlet nordnorsk utdanningshistorie med særlig vekt på skoleverkets møte med landsdelens samiske, kvenske og flere etniske miljøer.

Foto: Arne Eek

0