Britt Schumann

Britt Schumann er cand.polit. i sosiologi og master i spansk fra Universitetet i Oslo. Hun har lang internasjonal erfaring fra ulike hjelpe- og solidaritetsorganisasjoner, og har de siste årene arbeidet med latinamerikanske spørsmål med vekt på Colombia.

0
Irene Larsen_Foto Gerd Ingrid VassmoHallvard Kjelen foto Berit Oksfjellelv