Marit Anne Hauan

Marit Anne Hauan  er folklorist og forsker ved Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet. Hun har vært direktør ved museet i en årrekke. Nå forsker hun, i  tillegg til blant annet å lage podcasten Observatoriet for UiTs 50 års jubileum. Hun er spesielt opptatt av nordlig  identitet, polar maskulinitet og vår nordlige fortelletradisjon.

Marit Anne Hauan var redaktør for Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People, Orkana Akademisk, 2014.

Foto: Stina Guldbrandsen/UiT

 

0