Bente Norbye

Bente Norbye (f. 1959) er intensivsykepleier og ansatt som dosent i helsefag ved desentralisert sykepleierutdanning, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Norbye er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen for helsefaglig profesjonsutdanning. Hennes forskningsinteresser er studentaktive læringsformer, tverrprofesjonell samarbeidslæring og fleksibel læring. Hun leder Northern Nursing Education Network for sykepleierutdanninger i sirkumpolare områder.

Bente Norbye bidrar i fire kapitler i boka Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning, Orkana Akademisk 2020, der hun også er medredaktør sammen med Anne-Lise Thoresen.

Foto: privat

0
Anne Lise Thoresen