Gro Ween

Gro Ween er førsteamanuensis i antropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og samlingsansvarlig for den arktiske, den nord-amerikanske og den australske samlingen. Hun har publisert en rekke artikler, flere spesialnumre av tidsskrifter og 2 antologier, på temaer som urfolksrettigheter, verdensarv, kulturarv, postkolonialisme i museumspraksis, menneske-dyr relasjoner, og på en rekke ulike naturpraksiser; vitenskapelige, turistrelaterte, byråkratiske og de som urfolk og andre lokale deltar i.  Ween representerte KHM i Bååstede prosessen og har laget 2 utstillinger. NyArktis, på KHM i 2016, og senere som vandreutstilling, og Kontroll, som åpner på KHM høsten 2020.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

0