Inge Fagerbakk

Jernbanearbeider, dørvakt, sjømann, prosjektleder for et antall bilaterale og multilaterale ungdomsprosjekt, formgiver, illustratør, lærer, kultursjef, universitetslektor ved Vasa Universitet, (1995–2010). Publiserte dikt på 70-tallet, artikler på 80-tallet, forfatter av og regiassistent for skuespillet “Over fjorden etter folk” 1991 – verdens første midtfjordsoppsetting?

Fagerbakk er forfatter av Hamsunkokeboka, utgitt på Orkana 2010. Boka ble skrevet fordi den ikke fantes, forfatteren behøvde den til sin snikåpning av Hamsun-jubileet som skjedde i Vasa, Finland, november 2008 – og fordi, stadig ifølge forfatteren, den demonstrerer en sjenant blindflekk i hamsunforskninga, aldri tidligere undersøkt: Får Hamsuns romanfigurer mat? I så fall: hva?

Foto: Eirik Borg

0