Bjørn Nilsen

Bjørn Nilsen

Hilsen og håndslag Dikt i utvalg fra 1960–2003

Utvalg ved Arne Ruste.Orkana 2004.

ISBN
Omslagsdesign: Anna Martine Nilsen

 

0