Søren Fredrik Voie

Søren Fredrik Voie er født og oppvokst i Vestvågøy og har en solid utdanningsbakgrunn med blant annet hovedfagseksamen i bedriftsøkonomi. Han har vært ordfører i Vestvågøy kommune, fylkespolitiker og stortingsrepresentant for Nordland.
Voie har innehatt flere lederstillinger i både offentlig og privat virksomhet, og var rektor for Vest-Lofoten videregående skole fra 2007 til 2016.
Foto: Privat
0