Tone Kristin Aker

Tone Kristin Aker er medieviter fra Universitetet i København og har lang yrkeserfaring fra mediebransjen. Hun skrev masteroppgave om fagpressen i 2020 og har deretter vært ansatt på Høgskulen i Volda som høgskulelektor og forsker. Aker har der primært jobbet med kvalitative og kvantitative undersøkelser på interne prosjekter og eksterne oppdrag. Hun er tilknyttet forskergruppen Kulturpolitikk og kulturarbeid.

Tone Kristin Aker er redaktør for boken Fagpressen 125 år, utgitt av Orkana Akademisk i 2023.

0
Paul Bjerke_foto_privatSigurd Allern